Tel: 02 623 10 920 (po-ne 7-22h)
Úvod O spoločnostiŠtatút súťaže

Štatút súťaže

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU - ŠTATÚT A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O SOFTSHELL BUNDU ALLMEDIA

1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE


ALLMEDIA, spol. s r.o.

Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava

IČO: 00681270, zapísaná v obchodnom registri vedenom na OR Bratislava 1, oddiel: sro, vložka 13/B (ďalej iba „ALLMEDIA“)

 

2. TRVANIE A MIESTO SÚŤAŽE

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 28.2.2018 00:00 do 7.3.2018 00:00 (ďalej ako „Doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“).

 

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

3.1 Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

3.2 Zapojením sa do súťaže vyslovujú súťažiaci súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzujú sa dodržiavať jej pravidlá.

 

4. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

4.1 Účastník Súťaže udeľuje zapojením do Súťaže svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.

4.2 Podmienkou zapojenia sa do Súťaže je:

4.3 Do zlosovania 7.3.2018 budú zaradení len tí účastníci súťaže, ktorí splnia všetky podmienky na účasť v Súťaži.

Copyright 2013 - 2018 © ALLMEDIA, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.
design: Studio 001 Vytvárame internetové obchody - All4Shop.sk Vytvárame internetové obchody