Tel: 02 623 10 920 (po-ne 7-22h)
ÚvodPodpora

7 typických chýb pri miešaní a ako im predchádzať

Miešacie práce sú neoddeliteľnou súčasťou každodennej činnosti na stavenisku. Týmto prácam je dôležité venovať náležitú pozornosť a precíznosť, pretože používanie nesprávne namiešaných zmesí priamo prispieva k vzniku budúcich vád stavby a následným dodatočným nákladom. Ak sa vyhnete nasledovným siedmim chybám, ktoré sa pri miešaní vyskytujú najčastejšie, tak riziko vzniku nežiadúcich vád stavby bude minimálne.

 

Chyba číslo 1: Používanie nesprávnych metiel alebo používanie jednej metly pre všetky zmesi

 

Používate jednu metlu pre miešanie rôznych materiálov? Rôzne stavebné materiály majú rozdielne nároky na miešanie. Pri používaní nesprávnej metly sa môže stať, že materiál nebude homogénne premiešaný. Budú sa v ňom vyskytovať zhluky nerozmiešaných častíc (hrudy) alebo bubliny.

Napr. samonivelačné zmesi vyžadujú špeciálnu miešaciu metlu s vysokými šmykovými silami, ako je typ Collomix KR. S použitím správnej metly zvýšite objem miešaného materiálu.

 

Metly COLLOMIX

 

 

Chyba číslo 2: Príliš veľká alebo malá nádoba na miešanie

 

Správna veľkosť nádoby môže ovplyvniť výsledok miešania. Pri výbere nádoby by ste mali vziať do úvahy celkový miešaný objem. Ak si vyberiete príliš malú nádobu, zmes vám bude špliechať z nádoby von, čo môže viesť k stratám dôležitých súčastí miešanej zmesi. Tiež si tým znečisťujete pracovisko a okolité, možno už finálne povrchy. Správne vybratá nádoba je vtedy, ak je hladina miešanej zmesi 10 a viac cm pod jej okrajom a špirály metiel sú úplne ponorené.

 

vedrá

 

 

Chyba číslo 3: Nesprávna technológia – Nevhodné miešacie nástroje

 

Mnohé stavebné materiály si vyžadujú špeciálne miešacie technológie a miešacie nástroje. Pred miešaním si dôkladne prečítajte návod na prípravu vášho materiálu. Renomovaní výrobcovia technológiu miešania a nástroje na to potrebné presne popisujú.


Napríklad, ak miešate dvojzložkové reakčné živice len s použitím bežnej vŕtačky a štandardnej miešacej metly, môžete si spôsobiť značné škody. Znehodnotíte samotný materiál a jeho nevyhnutné odstraňovanie Vás bude stáť veľa času a aj peňazí. Pri zle premiešaných reakčných živiciach sa vyskytujú trvalo lepkavé plochy, plochy s rôznymi odtieňmi, prípadne iné defekty. Ideálne je obe zložky predmiešať v oddelených nádobách a až potom ich zmiešať spolu. Pokiaľ do zmesi pridávate piesok, mali by ste použiť špeciálne miešadlo s núteným obehom, alebo dvojvrtuľové ručné miešadlo.

 

 

Chyba číslo 4: Nesprávny smer miešania

 

Správny smer miešania je veľmi dôležitý pre dosiahnutie dokonalého výsledku. Predtým, než začnete miešať, mali by ste si preveriť, či sa materiál mieša zhora dole alebo naopak. Nesprávne miešanie vám môže znehodnotiť miešaný materiál a znemožní prácu s ním (nanášanie, vrstvenie a pod.). Požadovaný smer miešania sa zabezpečí voľbou správnej metly.


Napríklad, ak miešate potery a malty s nesprávnym smerom miešania, môže sa stať, že  nerozmiešané časti zmesi sa budú usadzovať na okrajoch nádoby. Ak použijete nesprávnu metlu a smer miešania, vaše miešanie bude namáhavejšie a výsledný materiál nemusí byť vhodný na ďalšiu prácu.

 

 

Chyba číslo 5: Príliš krátka doba miešania / nevymiešaný materiál

 

Miešať pod časovým stresom nie je dobrý nápad. Chyby pri miešaní môžu ohroziť kvalitu výsledného produktu. Ak bude doba alebo intenzita miešania príliš krátka, nemôže byť zaručená homogenita všetkých zložiek. Vady na rýchlo pripravovaných zmesiach nenechajú na seba dlho čakať. Najčastejšie to býva nedostatočná priľnavosť, ktorá spôsobí oddeľovanie, odpadávanie vrstiev, tvorba trhlín a pod.

 

 

Chyba číslo 6: Silno zašpinené miešacie metly

 

A teraz ruku na srdce. Ako často čistíte miešacie metly? Pravidelne po každej práci? – ak je Vaša odpoveď nie, mali by ste to robiť v budúcnosti častejšie. Suché zvyšky materiálu sa môžu dostať do nového materiálu a znížiť jeho kvalitu. V horšom prípade môžu odpadávajúce usadeniny z metiel úplne znehodnotiť miešanú zmes. Metly, ktoré sa pravidelne nečistia sa rýchlejšie opotrebovávajú a je nutné ich častejšie meniť. Takisto dochádza k nadmernému zaťaženiu miešadla v dôsledku nevyváženej metly so zvyškami starej malty.

 

Čistiaci systém

 

 

Chyba číslo 7: Miešadlo s nedostatočnou rýchlosťou

 

Je veľmi dôležité vybrať si správnu rýchlosť miešania. Niektoré materiály si vyžadujú vysokú rýchlosť miešania, iné zas opačne – nízku rýchlosť. Je dôležité riadiť sa odporúčaniami výrobcov miešaných zmesí. Niektoré materiály sa vysokými rýchlosťami miešania veľmi prevzdušnia a potom sa na ich povrchoch vytvárajú kráteriky po unikajúcom vzduchu. Takéto javy sú pri finálnych povrchoch nežiadúce.

 

Ak je rýchlosť príliš nízka, zložky miešaného materiálu (tekuté & práškové) nebudú dokonale zmiešané a kvalita výsledného diela je neistá.

 

Rozpoznajte chyby pri miešaní – Vyvarujte sa chybám pri miešaní: Ušetrite čas aj peniaze na každom stavenisku.

 

 

12/2015


Späť
Copyright 2013 - 2018 © ALLMEDIA, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.
design: Studio 001 Vytvárame internetové obchody - All4Shop.sk Vytvárame internetové obchody