Tel: 02 623 10 920 (po-ne 7-22h)
ÚvodPodpora

„Projekt Prelet“ na zastávke MHD pod Mostom SNP v Bratislave

OZ Mestské zásahy sa snaží architektonicky zveľaďovať mestské priestory. Cieľom aktivity je riešiť praktický problém (osvetlenie) s esteticky pridanou hodnotou. Hlavným zámerom VSA (Vallo Sadovsky Architects) bolo vytvoriť humánnejšie prostredie predovšetkým pre bežných ľudí – pravidelných cestujúcich, ktorí sú každodenne nútení vnímať priestor pod mostom. Viac ako dvadsať dobrovoľníkov navíjalo výplet svietidiel priamo pod mostom, pričom použili takmer štyri kilometre recyklovanej balíkovej pásky. Líniový raster vytvára tieňohru svietiacich objektov, evokujúcich krídla vtákov. Kovovú konštrukciu, na ktorú sa navíjala páska, bola vyrobená firmou Korveta s.r.o. a bolo na nej umiestnených niekoľko závesných bodov. Tieto body slúžili na pripevnenie kotviacich lán, ktorých druhé konce sa upevnili na kotvy osadené priamo do podhľadových častí predpätej betónovej konštrukcie nájazdových rámp mosta.

 

Projekt Prelet Projekt Prelet

 

Samotná tiaž jedného svietidla nebola privysoká, ale v statickom návrhu konštrukcie a jej kotvenia sa muselo uvažovať aj s plochami, do ktorých sa môže opierať vietor a vyvolávať zvýšené namáhania. Z viacerých faktorov vyvolávajúcich silové namáhania na svietidlá boli vypočítané nie celkom „zanedbateľné“ sily. Vzhľadom k týmto silám a k neznámej pevnosti, kvalite a stavu betónových konštrukcií nájazdových rámp mosta sa rozhodlo o vykonaní trhacích skúšok navrhnutých kotiev. Miesta kotvenia boli stanovené v spolupráci so statikom a s autormi projektu mosta SNP tak, aby nedošlo k poškodeniu predpätej betónovej konštrukcii. Trhacími skúškami bola potvrdená spôsobilosť podkladu na prenos vypočítaných zaťažení. Na kotvenie sa použili kotvy MKT BZ 12-10/85 v kombinácií so závesným okom M12. Profesionálnou montážou a použitím navrhnutých a testovaných kotiev je zabezpečená spoľahlivosť osadenia svietidiel a následne bezpečná prevádzka na nástupištiach frekventovanej zastávky MHD.

 

Projekt Prelet Projekt Prelet

 

              

 

 

4/2015


Späť na zoznam referencií

Súvisiace produkty

Copyright 2013 - 2018 © ALLMEDIA, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.
design: Studio 001 Vytvárame internetové obchody - All4Shop.sk Vytvárame internetové obchody