Tel: 02 623 10 920 (po-ne 7-22h)
ÚvodPodpora

Školenia

Školenia

 

Pre firmy a živnostníkov, ktorí sa venujú montáži výplňových konštrukcií, ponúkame možnosť vyškoliť ich pracovníkov v problematike v nasledovnom rozsahu:

 

  • Používaná terminológia a výklad požiadaviek noriem STN 73 3134: 2014, STN 73 3133: 2012, STN 73 0540-2/Z1: 2012 
  • Stavebno-fyzikálne (tepelno-technické a akustické) požiadavky na zabudovanie otvorových konštrukcií
  • Minimálny rozsah a obsah realizačného výkresu, skice alebo dokumentácie zabudovania - čítanie projektovej dokumentácie.
  • Zásady montáže otvorových konštrukcií

- Návrh, t.j. určenie uzavretia pripojovacej škáry a materiál tesniacej látky, materiál obvodovej konštrukcie, do ktorej sa bude

  otvorová konštrukcia kotviť, určenie typu ostenia a nadpražia (obhliadka na mieste), spôsob kotvenia

- Zameranie a príprava otvoru, postup pri zateplenej budove, oprava styčnej plochy otvoru
- Kotvenie otvorovej konštrukcie
- Zásady zhotovenia pripojovacej škáry s použitím systémov tesnenia a výplne škáry:
  A. Tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
  B. Tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
  C. Tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)

  • Vlastnosti používaných stavebných konštrukcií a materiálov – požiadavky na kvalitu
  • Praktické príklady riešení – podľa platných STN a zásad montáže profilového systému
  • Praktické preškolenie účastníkov v rozsahu všetkých technologických operácií pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby

Školenie sa uskutoční po prihlásení min. 15 osôb (nemusia byť z jednej spoločnosti) v sídle našej spoločnosti (Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava) alebo v prípade väčšieho počtu účastníkov aj na inom mieste. Dátum a čas vám oznámime emailom. Ak máte záujem o školenie, vyplňte, prosím, formulár na prihlásenie. Každý účastník dostane po školení Potvrdenie o vyškolení.

 

FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE


Späť
Copyright 2013 - 2019 © ALLMEDIA, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.
design: Studio 001 Vytvárame internetové obchody - All4Shop.sk Vytvárame internetové obchody