Vitajte!

Chemická kotva MKT VMU plus

PMT106

Dvojzložková chemická injektážna kotva, určená do tlakových aj ťahových zón betónových konštrukcií (netrhlinové aj trhlinové betóny), do plynosilikátov (pórobetóny), ale aj do plných a dierovaných tehál. Je vhodná pre kotvenie pomocou závitových svorníkov a tyčí, a tiež betonárskej výstuže. Je spoľahlivá v suchých aj vlhkých podkladoch.

Podklad Tehla plná, Tehla dierovaná, Pórobetón, Betón s trhlinami, Betón bez trhlín
Typ zaťaženia Zaťaženie ohnom, Statické zaťaženie, Dynamické zaťaženie
Zaťaženie Vysoké (nad 1500 kg), Stredné (500-1500 kg)

Podkladový materiál:

 • betón C20/25 – C50/60
 • plné a dierované pálené tehly a bloky
 • vápenno - pieskové tehly
 • plynosilikátové murovacie materiály (pórobetóny)

Vlastnosti:

 • dovolené (bezpečné) zaťaženie 0,3 kN – 202,0 kN
 • určené pre netrhlinové aj trhlinové betóny
 • určené pre závitové svorníky a tyče, ale aj betonársku výstuž
 • určené pre suché a vlhké podklady
 • vysoké únosnosti bez vnesenia napätia do podkladu (beznapäťové kotvenie)
 • odolnosť voči seizmickému namáhaniu
 • odolnosť voči požiaru (30 - 120 minút)
 • viacnásobné použitie kartuše, vymieňa sa iba zmiešavacia dýza
 • pre rozoberateľné spoje sa kombinuje s oceľovým puzdrom s vnútorným závitom IG
 • v dierovaných murovacích materiáloch sa používajú perforované puzdrá s dnom
 • malé osové a okrajové vzdialenosti
 • kotviace práce je možné vykonávať aj v záporných teplotách, a to od -10°C (teplota kartuše musí byť min. +15°C)

Použitie:

 • kotvenie oceľových a drevených konštrukcií, stĺpov, stojok, konzol, nosníkov, rámov, vzpier a zábradlí
 • kotvenie strojov, technologických, signalizačných a zabezpečovacích zariadení
 • kotvenie dopravného značenia, protihlukových stien a príslušenstva mostov
 • kotvenie potrubí, inštalatérskych a klimatizačných rozvodov, políc, roštov a žľabov
 • vlepovanie betonárskej výztuže do existujúcich betónových konštrukcií za účelom spriahnutia s novou betonážou (spriahovanie betón/betón)
 • dodatočné vlepovanie výstuže
/Files/DigitalAssets/Downloads/Katalógy a letáky/SK/Kotvenie/ALLMEDIA-MKT-AnchorSelection-SK_A3_final.pdf
MKT prehľad kotviacich systémov

Katalógy a letáky

1,5 MB