Vitajte!

Stenová konzola ALLFACE F1+ pre odvetrané fasády

TD81F1035
Zdvojená stenová konzola na prenos pevného bodu pre zavesené odvetrané fasády

ZAVESENÁ ODVETRANÁ FASÁDA


Zavesená odvetraná fasáda (ZOF) sa používa pri vonkajších stenách budov. Pri ZOF sú fasádne dosky ukotvené pomocou kotviaceho systému v určitej vzdialenosti od vonkajšej steny budovy.
Popri mnohých architektonických výrazoch systém poskytuje aj mnohé ekologické a ekonomické výhody:
. ZOF predlžuje životnosť budovy svojou ochranou pred poveternostnými vplyvmi a uchováva vonkajšiu stenu dlhodobo suchú;

. ZOF minimalizuje teplotné zaťaženie a poskytuje optimálnu ochranu pred teplom a chladom;
. ZOF je energeticky úsporná fasáda: variabilná dĺžka kotviacich konzol umožňuje zabudovanie požadovaného zateplenia budovy;
. odvetranie fasády reguluje vlhkosť budovy a zabezpečuje optimálnu vnútornú klímu budovy;
. viacvrstvová štruktúra ZOF zabezpečuje ochranu pred hlukom;
. ZOF umožňuje použitie recyklovaných materiálov – platní a opätovné použitie komponentov fasádneho systému.

STENOVÁ KONZOLA F1+


Zdvojená Stenová konzola F1+ sa používa pre zvislý nosný systém pri masívnych stenách.


Technické údaje/prednosti:


Zaťaženie vetrom je priamo prenášané na podklad – žiadne zaťaženie hmoždinky. Každá konzola F1 môže prenášať pevný aj voľný bod. Pri použití F1+ ako pevného bodu je prenos zaťaženia zabezpečený pomocou dvoch kotviacich bodov a tvarom konzoly. Vzájomná vzdialenosť kotviacich bodov 125 mm pri konzole F1+ umožňuje použitie aj pri menej pevnom podklade. Zabudovaná drážka umožňuje 38 mm nastavenie ukotvenia nosných L- a T-profilov. Použitý materiál - hliník EN-AW 6060 T66.