Vitajte!

Tyč narážacia MKT E

PMT011

Narážacia oceľová tyč pre kotvu MKT E

Slúži na presnú a spoľahlivú montáž narážacích kotiev typu MKT E

Narážacia oceľová tyč pre kotvu MKT E

Slúži na presnú a spoľahlivú montáž narážacích kotiev typu MKT E

- Úderom kladiva na tyč, ktorá je vložená do kotvy v podklade, sa koniec kotvy pomocou kužeľa rozoprie a tým je kotva aktivovaná a schopná prenášať zaťaženia

 

 

/Files/DigitalAssets/Downloads/Katalógy a letáky/SK/Kotvenie/ALLMEDIA-MKT-AnchorSelection-SK_A3_final.pdf
MKT prehľad kotviacich systémov

Katalógy a letáky

1,5 MB