Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r.o., ďalej len ALLMEDIA, prevádzkuje web stránku www.allmedia.sk, ďalej len Služby.

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našej Služby a o možnostiach, ktoré ste s týmito údajmi spojili.

Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami.

 

Zhromažďovanie a používanie informácií

 

Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme Vám mohli poskytovať a zlepšovať našu Službu.

 

Typy zhromažďovaných údajov

 

Osobné údaje

Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás („Osobné údaje“). Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Emailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto
 • Súbory cookie a údaje o používaní

Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa k Službe pristupuje a ako sa používa („Údaje o používaní“). Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum Vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadení a iné diagnostické údaje.

Údaje o sledovaní a súboroch cookie

Používame cookies a podobné sledovacie technológie na sledovanie aktivity v našej Službe a uchovávanie určitých informácií.

Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory Cookie sa do Vášho prehliadača odosielajú z webovej stránky a ukladajú sa do Vášho zariadenia. Používanými technológiami sledovania sú aj majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našej Služby.

Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory Cookie alebo aby oznámil, kedy sa súbor Cookie odosiela. Ak však Cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:

 • Súbory Cookie relácie. Na prevádzkovanie našej Služby používame súbory Cookie relácie.
 • Preferenčné cookies. Preferenčné cookies používame na zapamätanie si vašich preferencií a rôznych nastavení.
 • Bezpečnostné súbory cookie. Bezpečnostné cookies používame na bezpečnostné účely.

 

Používanie údajov

 

ALLMEDIA používa zozbierané údaje na rôzne účely:

 • Poskytovať a udržiavať Službu
 • Aby sme Vás informovali o zmenách našej Služby
 • Aby sme Vám umožnili zúčastniť sa interaktívnych funkcií našej Služby, keď sa tak rozhodnete
 • Poskytovať zákaznícku starostlivosť a podporu
 • Poskytovať analýzy alebo cenné informácie, aby sme mohli zlepšovať Službu
 • Na sledovanie používania Služby
 • Na zistenie, prevenciu a riešenie technických problémov

 

Prenos dát

 

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenesené – a udržiavané na – počítačoch, ktoré sa nachádzajú mimo Vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov Vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo Slovenska a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme, že údaje vrátane Osobných údajov prenášame na Slovensko a tam ich spracúvame.

Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje Váš súhlas s týmto prenosom.

ALLMEDIA podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s Vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a že sa neuskutoční žiadny prenos Vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú primerané kontroly vrátane zabezpečenia Vašich údajov a ďalšie osobné údaje.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Zverejňovanie údajov

 

Zákonné požiadavky

ALLMEDIA, spol. s r.o. môže zverejniť Vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto opatrenie je nevyhnutné na:

 • Na splnenie zákonnej povinnosti
 • Na ochranu a obranu práv alebo majetku spoločnosti Allmedia, spol. s r.o.
 • Zabrániť alebo vyšetriť možné nesprávne konanie v súvislosti so Službou
 • Na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov Služby alebo verejnosti
 • Na ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť Vašich údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte na to, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického uchovávania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

 

Vaše práva

 

ALLMEDIA, spol. s r.o. má za cieľ podniknúť primerané kroky, ktoré Vám umožnia opraviť, doplniť, vymazať alebo obmedziť používanie Vašich osobných údajov.

Ak chcete byť informovaní o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame a ak chcete, aby boli odstránené z našich systémov, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

 • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme.
 • Právo na opravu.
 • Právo namietať.
Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že môžeme o vás zhromažďovať informácie na rôzne účely vrátane: Funkcionality, Štatistiky a Marketingu