Aktuality

Školenia na prácu s diizokyanátmi

V auguste 2020 Európska únia schválila nové nariadenie REACH o používaní výrobkov obsahujúcich viac ako 0,1 % monomérnych diizokyanátov. Tieto nové pravidlá sa vzťahujú na výrobky, ako sú polyuretánové lepidlá, tmely, nátery alebo spreje, ktoré sa používajú v priemyselnej výrobe a stavebníctve.

Čítajte viac
Školenia na prácu s diizokyanátmi

ALLMEDIA - Nové rezacie centrum

V modernom rezacom centre na spracovanie podkladových a rozširovacích profilov z konštrukčných a tepelno-izolačných dosiek PHONOTHERM a KERDYN pre našich zákazníkov vyrábame podkladové, rozširovacie a spojovacie profily na mieru, termo-izolačné nosné podložky, sendvičové konštrukcie, roletové a žalúziové kastlíky a iné atypické výrobky podľa výkresovej dokumentácie.

Čítajte viac
ALLMEDIA - Nové rezacie centrum

Tekutá fólia pre dočasnú ochranu povrchov LIQUIFOIL LF01

Ľahko odstrániteľná tekutá ochranná fólia pre dočasnú ochranu povrchov zo skla, plastu, kovu, ale aj ďalších nenasiakavých materiálov. Použitím ochrannej fólie sa znižujú dodatočné náklady na čistenie a opravu povrchov počas výstavby alebo samotnej prepravy. Táto tekutá fólia je vyrobená na báze vody a je Ph neutrálna. Je nehorľavá, netoxická a UV stabilná až do 36 mesiacov.

Čítajte viac
Tekutá fólia pre dočasnú ochranu povrchov LIQUIFOIL LF01
Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že môžeme o vás zhromažďovať informácie na rôzne účely vrátane: Funkcionality, Štatistiky a Marketingu