Vitajte!

PAGEL V14 podmazávacie a kotviace malty

PPG103

V14/10 je nezmraštivá a expanzívna malta plastickej konzistencie so zrnitosťou 0-1mm
V14/40 je nezmraštivá a expanzívna malta plastickej konzistencie so zrnitosťou 0-4mm 
V14/80 je nezmraštivý a expanzívny betón plastickej konzistencie so zrnitosťou 0-8mm

Vlastnosti:

 • vysoké počiatočné a konečné pevnosti
 • plastická konzistencia 
 • nezmraštivosť a riadená expanzia
 • tixotropnosť
 • mrazuvzdornosť a vysoká odolnosť voči rozmrazovacím soliam
 • vodonepriepustnosť a odolnosť voči priesakom roplých látok
 • nízka hodnota w/c (vodný súčiniteľ)
 • ručná aj strojná spracovateľnosť

Použitie:

 • podpory a fixácie
 • lôžka a výplne na prenášanie zaťažení
 • vodotesné škárovanie hrádzi z prírodného kameňa
 • kotvenie svorníkov a bet. výstuží vo zvislých stenách a stropoch
 • sanácia zvislých a stropných BK
 • mostné ložiska a dilatačné závery
 • oceľové a betónové podpery
 • koľaje, žeriavové dráhy
 • styky prefabrikátov
/Files/DigitalAssets/Downloads/Technické listy/SK/Cementové zmesi a zálievky/TL PAGEL V14 SK.pdf
TL PAGEL V14

Technické listy

541 KB
recenzie
Plusy:
Široký sortiment Rýchle dodanie
Plusy:
profesionalita rychlost
Odporúčanie:
všetko OK