Karty bezpečnostných údajov

Cementové zmesi a zálievky

Názov súboru
Charakteristika súboru
file icon KBÚ PAGEL TW
Karta bezpečnostných údajov pre opravené malty pre styk s pitnou vodou PAGEL TW (107 KB)
file icon KBÚ PAGEL TW05
Karta bezpečnostných údajov pre opravené malty pre styk s pitnou vodou PAGEL TW05 (N/A)
file icon KBU PAGEL VS-P
Karta bezpečnostných údajov pre trixotropné plastmalty PAGEL VS-P (112 KB)
file icon KBÚ PAGEL V1/50
Karta bezpečnostných údajov pre zálievkový betón PAGEL V1/50 (103 KB)
file icon KBÚ PAGEL MS05
Karta bezpečnostných údajov pre jemnú sanačnú stierku PAGEL MS05 (104 KB)
file icon KBÚ PAGEL RM02
Karta bezpečnostných údajov pre protikoróznu ochranu - adhézny mostík PAGEL RM02 (104 KB)
file icon KBÚ PAGEL MH02
Karta bezpečnostných údajov pre protikoróznu ochranu - adhézny mostík PAGEL MH02 (104 KB)
file icon KBÚ PAGEL VS
Karta bezpečnostných údajov pre zálievkovú maltu PAGEL VS (103 KB)
file icon KBÚ PAGEL V14
Karta bezpečnostných údajov pre podmazávacie a kotviace malty PAGEL V14 (105 KB)
file icon KBÚ PAGEL KA
Karta bezpečnostných údajov pre izolačnú mazaninu PAGEL KA (107 KB)
file icon KBÚ PAGEL RM20
Karty bezpečnostných údajov pre sanačnú maltu hrubú (PCC) PAGEL RM20 (107 KB)
file icon KBÚ PAGEL CM20
Karty bezpečnostných údajov pre konštrukčnú maltu PAGEL CM20 (107 KB)
file icon KBÚ PAGEL U
Karta bezpečnostných údajov pre univerzálnu maltu PAGEL U (107 KB)
file icon KBÚ PAGEL FE20
Karty bezpečnostných údajov pre nivelačný poter PAGEL FE20 (107 KB)
file icon KBÚ PAGEL RB50
Karty bezpečnostných údajov pre sanačný betón na letiská PAGEL RB50 (107 KB)
file icon KBÚ PAGEL V1 HF
Karty bezpečnostných údajov pre vysokopevnostnú zálievku PAGEL V1 HF (107 KB)
file icon KBÚ PAGEL V1/10
Karty bezpečnostných údajov pre nezmraštivo expanzívne zálievkové hmoty PAGEL V1/10 (103 KB)
file icon KBÚ PAGEL V1/160
Karty bezpečnostných údajov pre nezmraštivo expanzívne zálievkové hmoty PAGEL V1/160 (103 KB)
file icon KBÚ PAGEL MH80
Karty bezpečnostných údajov pre opravnú maltu PAGEL MH80 (103 KB)
file icon KBÚ PAGEL VS-P
Karty bezpečnostných údajov pre tixotropnú plastmaltu PAGEL VS-P (103 KB)
file icon KBÚ PAGEL V80C45
Karty bezpečnostných údajov pre nezmraštivý a expanzívny zálievkový betón V80C45 (103 KB)
file icon KBÚ PAGEL V160C45
Karty bezpečnostných údajov pre nezmraštivý a expanzívny zálievkový betón V160C45 (103 KB)
file icon KBÚ PAGEL R20
Karty bezpečnostných údajov pre rýchlotuhnúcu opravnú maltu PAGEL R20 (103 KB)
file icon KBÚ PAGEL V2
Karty bezpečnostných údajov pre rýchlu zálievkovú hmotu PAGEL V2 (103 KB)
file icon KBÚ PAGEL VB-P10
Karty bezpečnostných údajov pre bleskovú plastickú zálievku PAGEL VB-P10 (103 KB)
file icon KBÚ PAGEL VB
Karty bezpečnostných údajov pre bleskové zálievky PAGEL VB (103 KB)

Epoxidové a polyuretánové zmesi

Názov súboru
Charakteristika súboru
file icon KBÚ GREMMLER GI 110 A
Karta bezpečnostných údajov pre epoxidový štandardný podkladový náter GI 110 A (127 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 110 B
Karta bezpečnostných údajov pre epoxidový štandardný podkladový náter GI 110 B (139 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 115 A
Karta bezpečnostných údajov pre epoxidový špeciálny podkladový náter GI 115 A (135 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 115 B
Karta bezpečnostných údajov pre epoxidový špeciálny podkladový náter GI 115 B (144 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 120 A
Karta bezpečnostných údajov pre epoxidovú samonivelačnú stierku GI 120 zložka A (138 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 120 B
Karta bezpečnostných údajov pre epoxidovú samonivelačnú stierku GI 120 zložka B (141 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 122 A
Karta bezpečnostných údajov pre epoxidovú samonivelačnú stierku GI 122 - A (127 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 122 B
Karta bezpečnostných údajov pre epoxidovú samonivelačnú stierku GI 122 - B (132 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 137 A
Karta bezpečnostných údajov pre epoxidový náter GI 137 - A (132 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 137 B
Karta bezpečnostných údajov pre epoxidový náter GI 137 - B (122 KB)
file icon KBÚ GREMMLER Grepox SL D
Karta bezpečnostných údajov pre plnivo do syntetických živíc, Grepox SL D (110 KB)
file icon KBÚ GREMMLER Quarzsa0,1 - 0,4 mm
Karta bezpečnostných údajov pre plnivo do syntetických živíc, Quarzsand 0,1-0,4 mm (85 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 196 A
Karta bezpečnostných údajov pre vysokopevnostnú zálievkovú maltu na báze epoxidovej živice GI 196 A (129 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 196 B
Karta bezpečnostných údajov pre vysokopevnostnú zálievkovú maltu na báze epoxidovej živice GI 196 B (159 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 237 A
Karta bezpečnostných údajov pre rýchlo-tuhnúci polyuretánový pečatiaci náter GI 237 A (123 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 237 B
Karta bezpečnostných údajov pre rýchlo-tuhnúci polyuretánový pečatiaci náter GI 237 B (128 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 632 A
Karta bezpečnostných údajov pre GI 632 A (129 KB)
file icon KBÚ GREMMLER GI 632 B
Karta bezpečnostných údajov pre GI 632 B (136 KB)

Konštrukčné tepelnoizolačné dosky

Kotviaca technika

Montážne systémy pre okná, dvere a fasády

Pásky a fólie

Názov súboru
Charakteristika súboru
file icon KBÚ ISO-CONNECT INSIDE CX
Karta bezpečnostných údajov pre okennú pásku ISO-CONNECT INSIDE CX (84 KB)
file icon KBÚ ISO-CONNECT OUTSIDE CX
Karta bezpečnostných údajov pre okennú pásku ISO-CONNECT OUTSIDE CX (83 KB)
file icon KBÚ ISO-CONNECT OUTSIDE FD
Karta bezpečnostných údajov pre okennú pásku ISO-CONNECT OUTSIDE FD (85 KB)
file icon KBÚ ISO-CONNECT INSIDE FD
Karta bezpečnostných údajov pre okennú pásku ISO-CONNECT INSIDE FD (83 KB)
file icon KBÚ ISO-CONNECT VARIO SD
Karta bezpečnostných údajov pre okennú pásku ISO-CONNECT VARIO SD (82 KB)
file icon KBÚ ISO-BLOCO ONE
Karta bezpečnostných údajov pre multifunkčnú pásku ISO-BLOCO ONE (71 KB)
file icon KBÚ ISO-BLOCO 600
Karta bezpečnostných údajov pre expanznú pásku ISO-BLOCO 600 (80 KB)
file icon KBÚ ISO-FLAME F120
Karta bezpečnostných údajov pre expanznú pásku ISO-FLAME F120 (82 KB)
file icon KBÚ ISO-CONNECT OUTSIDE XD
Karta bezpečnostných údajov pre okenný fóliu ISO-CONNECT OUTSIDE XD (81 KB)
file icon KBÚ MULTI PRIMER v spreji
Karta bezpečnostných údajov pre penetračný náter MULTI PRIMER v spreji (217 KB)
file icon KBÚ ALLMEDIA IPA
Karta bezpečnostných údajov pre čistič ALLMEDIA IPA (5,3 MB)
file icon KBÚ ALLMEDIA MEK
Karta bezpečnostných údajov pre čistič ALLMEDIA MEK (4,4 MB)
file icon KBÚ ČISTIACE UTIERKY extra silné
Karta bezpečnostných údajov pre extra silné ČISTIACE UTIERKY (531 KB)
file icon KBÚ LIQUIFOIL LF01
Karta bezpečnostných údajov pre tekutú ochrannú fóliu LIQUIFOIL LF01 (223 KB)

Tmely a lepidlá

Názov súboru
Charakteristika súboru
file icon KBÚ ALLMEDIA MEK
Karta bezpečnostných údajov pre čistič ALLMEDIA MEK (4,4 MB)
file icon KBÚ ČISTIACE UTIERKY extra silné
Karta bezpečnostných údajov pre extra silné ČISTIACE UTIERKY (531 KB)
file icon KBÚ ISO-TOP XP
Karta bezpečnostných údajov pre lepidlo ISO-TOP XP (117 KB)
file icon KBÚ ISPOCYANO
Karta bezpečnostných údajov pre sekundové lepidlo ISPOCYANO (N/A)
file icon KBÚ ISPOFLEX 12
Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánový tmel ISPOFLEX 12 (440 KB)
file icon KBÚ ISPOFLEX 40FC
Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánový lepiaci tmel ISPOFLEX 40 FC (440 KB)
file icon KBÚ ISPOFLEX 50FC
Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánový lepiaci tmel ISPOFLEX 50 FC (400 KB)
file icon KBÚ ISPOFLEX 60 HV
Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánový lepiaci tmel ISPOFLEX 60 HV (440 KB)
file icon KBÚ ISPOHYBRID 20
Karta bezpečnostných údajov pre hyndridný tmel ISPOHYBRID 20 (341 KB)
file icon KBÚ ISPOHYBRID 55
Karta bezpečnostných údajov pre hyndridný lepiaci tmel ISPOHYBRID 55 (341 KB)
file icon KBÚ ISPOHYBRID 55 clear
Karta bezpečnostných údajov pre hyndridný lepiaci tmel ISPOHYBRID 55 clear (318 KB)
file icon KBÚ ISPOHYBRID 65
Karta bezpečnostných údajov pre hyndridný lepiaci tmel ISPOHYBRID 65 (341 KB)
file icon KBÚ ISPOPRIMER 022 COMBO
Karta bezpečnostných údajov pre penetračný náter ISPOPRIMER 022 COMBO (N/A)
file icon KBÚ ISPOPUR 119
Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánové lepidlo ISPOPUR 119 (N/A)
file icon KBÚ ISPOPUR RAPIDE FC
Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánové lepidlo ISPOPUR RAPIDE FC (433 KB)
file icon KBÚ MULTI PRIMER v plechovke
Karta bezpečnostných údajov pre penetračný náter MULTI PRIMER v plechovke (136 KB)
file icon KBÚ NEUTRAL
Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel NEUTRAL (272 KB)
file icon KBÚ NOVAPUR čistič 500 ml
Karta bezpečnostných údajov pre čistič na polyuretánovú penu NOVAPUR (338 KB)
file icon KBÚ NOVAPUR EPS_XPS PU lepidlo 750 ml
Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánové lepidlo NOVAPUR EPS_XPS (383 KB)
file icon KBÚ NOVAPUR 65 L nízkoexpanzná pena 880 ml
Karta bezpečnostných údajov pre nízkoexpanznú penu NOVAPUR MEGA 65 L (383 KB)
file icon KBÚ NOVAPUR nízkoexpanzná pena 750 ml
Karta bezpečnostných údajov pre nízkoexpanznú penu NOVAPUR (383 KB)
file icon KBÚ NOVAPUR montážna pena 750 ml
Karta bezpečnostných údajov pre pištolovú montážnu polyuretánovú penu NOVAPUR (383 KB)
file icon KBÚ NOVAPUR protipožiarna pena 750 ml
Karta bezpečnostných údajov pre protipožiarnu polyuretánovú penu NOVAPUR (376 KB)
file icon KBÚ NOVAPUR trubičková pena 750 ml
Karta bezpečnostných údajov pre trubičkovú polyuretánovú penu NOVAPUR (373 KB)
file icon KBÚ RIEDIDLO C
Karta bezpečnostných údajov pre RIEDIDLO C (423 KB)
file icon KBÚ TECHNICKÝ BENZÍN
Karta bezpečnostných údajov pre TECHNICKÝ BENZÍN (300 KB)
file icon KBÚ TFK NEW
Karta bezpečnostných údajov pre kontaktné lepidlo TFK NEW (174 KB)
file icon KBÚ TFS NEW
Karta bezpečnostných údajov pre lepidlo TFS NEW (98 KB)
file icon KBÚ TOLUÉN
Karta bezpečnostných údajov pre TOLUÉN (395 KB)
file icon KBÚ ISO-TOP ELASTIFLEX
Karta bezpečnostných údajov pre pružnú polyuretánovú penu ISO TOP ELASTIFLEX (173 KB)
file icon KBÚ INSTA-STIK
Karta bezpečnostných údajov pre PU lepiacu penu INSTA-STIK (605 KB)
file icon KBU DOWSIL 791
Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 791 (572 KB)
file icon KBU DOWSIL 791T
Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 791T (499 KB)
file icon KBU DOWSIL 993
Karta bezpečnostných údajov pre silikónové lepidlo DOWSIL 993 (748 KB)
file icon KBU DOWSIL 895
Karta bezpečnostných údajov pre lepidlo DOWSIL 895 (547 KB)
file icon KBU DOWSIL 896 600ml
Karta bezpečnostných údajov pre silikónové lepidlo DOWSIL 896 600ml (488 KB)
file icon KBU DOWSIL 776
Karta bezpečnostných údajov pre silikónové lepidlo DOWSIL 776 (488 KB)
file icon KBU MultiPrimer 550
Karta bezpečnostných údajov pre MultiPrimer 550 (1,2 MB)
file icon KBU DOWSIL FS 700
Karta bezpečnostných údajov pre protipožiarny silikón DOWSIL FS 700 (491 KB)
file icon KBU DOWSIL 799
Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 799 (499 KB)
file icon KBÚ DOWSIL 796
Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 796 (572 KB)
file icon KBÚ DOWSIL 785
Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 785 (563 KB)
file icon KBÚ DOWSIL 781
Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 781 (560 KB)
file icon KBÚ DOWSIL 813C
Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 813C (517 KB)
file icon KBÚ DOWSIL 881
Karta bezpečnostných údajov pre silikónové lepidlo DOWSIL 881 (543 KB)
file icon KBÚ DOWSIL 817
Karta bezpečnostných údajov pre silikónové lepidlo DOWSIL 817 (489 KB)
file icon KBÚ DOWSIL 1200 OS
Karta bezpečnostných údajov pre penetračný náter DOWSIL PRIMER 1200 OS (422 KB)
file icon KBÚ DOWSIL R40
Karta bezpečnostných údajov pre čistič DOWSIL R40 (566 KB)
file icon KBÚ NOVAPUR pružná pena 750ml
Karta bezpečnostných údajov pre pružná nízkorozťažná pena 750ml (349 KB)
file icon KBÚ ISPOPRIMER RBT
Karta bezpečnostných údajov pre primér na savé povrchy ISPOPRIMER RBT (N/A)
file icon KBÚ ISPOCAN SPRAY 16
Karta bezpečnostných údajov pre primér a lepidlo ISPOCAN SPRAY 10 (N/A)
file icon KBÚ ISPOFLEX 40 EL
Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánový lepiaci tmel ISPOFLEX 40 EL (1,2 MB)
file icon KBÚ ISPOHYBRID 57 HT
Karta bezpečnostných údajov pre hyndridné lepidlo ISPOHYBRID 57 HT (342 KB)
file icon KBÚ TEKAPUR 2K
Karta bezpečnostných údajov pre 2K pur penu TEKAPUR 2K (263 KB)
file icon KBÚ TFS
Karta bezpečnostných údajov pre lepidlo TFS (118 KB)
file icon KBÚ AKRYL
Karta bezpečnostných údajov pre akrylový tmel AKRYL (182 KB)
file icon KBÚ DOWSIL R41
Karty bezpečnostných údajov pre čistič a primer DOWSIL R41 (542 KB)
file icon KBÚ DOWSIL 1203 3in1
Karty bezpečnostných údajov pre primer DOWSIL 1203 3in1 (363 KB)
file icon KBÚ DOWSIL P
Karty bezpečnostných údajov pre primer DOWSIL P (621 KB)
file icon KBÚ TFS RAPID
Karta bezpečnostných údajov pre lepidlo na okenné a fasádne fólie TFS Rapid (185 KB)
file icon KBÚ SPRAY-KON MAX 500 ml
Karta bezpečnostných údajov pre kontaktné lepidlo v spreji SPRAY-KON MAX 500 ml (404 KB)
file icon KBÚ ISO-TOP BLUE PRIMER
Karta bezpečnostných údajov pre náter PRIMER ISO-TOP BLUE 1000 ml (111 KB)
file icon KBÚ ISO-TOP FLEXKLEBER WF
Karta bezpečnostných údajov pre lepidlo ISO-TOP FLEXKLEBER WF 600 ml (92 KB)
file icon KBÚ NOVAPUR nízkorozťažná PU pena ZIMNÁ 750ml
Karta bezpečnostných údajov pre nízkorozťažnú zimnú PU penu NOVAPUR (496 KB)
file icon KBÚ MS UNI
Karta bezpečnostných údajov pre lepiaci a tesniaci tmel MS UNI 600ml (1,3 MB)
file icon KBU DOWSIL 896 310ml
Karta bezpečnostných údajov pre silikónové lepidlo DOWSIL 896 310ml (488 KB)
file icon KBÚ OTTOCOLL M570
Karta bezpečnostných údajov pre hybridné 2K lepidlo OTTOCOLL M570 490 ml (273 KB)
Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že môžeme o vás zhromažďovať informácie na rôzne účely vrátane: Funkcionality, Štatistiky a Marketingu