Vitajte!

Cementové zmesi a zálievky

Názov súboru Charakteristika súboru  
KBÚ PAGEL TW Karta bezpečnostných údajov pre opravené malty pre styk s pitnou vodou PAGEL TW (107 KB)
KBÚ PAGEL TW05 Karta bezpečnostných údajov pre opravené malty pre styk s pitnou vodou PAGEL TW05 (N/A)
KBU PAGEL VS-P Karta bezpečnostných údajov pre trixotropné plastmalty PAGEL VS-P (112 KB)
KBÚ PAGEL V1/50 Karta bezpečnostných údajov pre zálievkový betón PAGEL V1/50 (103 KB)
KBÚ PAGEL MS05 Karta bezpečnostných údajov pre jemnú sanačnú stierku PAGEL MS05 (104 KB)
KBÚ PAGEL RM02 Karta bezpečnostných údajov pre protikoróznu ochranu - adhézny mostík PAGEL RM02 (104 KB)
KBÚ PAGEL MH02 Karta bezpečnostných údajov pre protikoróznu ochranu - adhézny mostík PAGEL MH02 (104 KB)
KBÚ PAGEL VS Karta bezpečnostných údajov pre zálievkovú maltu PAGEL VS (103 KB)
KBÚ PAGEL V14 Karta bezpečnostných údajov pre podmazávacie a kotviace malty PAGEL V14 (105 KB)
KBÚ PAGEL KA Karta bezpečnostných údajov pre izolačnú mazaninu PAGEL KA (107 KB)
KBÚ PAGEL RM20 Karty bezpečnostných údajov pre sanačnú maltu hrubú (PCC) PAGEL RM20 (107 KB)
KBÚ PAGEL CM20 Karty bezpečnostných údajov pre konštrukčnú maltu PAGEL CM20 (107 KB)
KBÚ PAGEL U Karta bezpečnostných údajov pre univerzálnu maltu PAGEL U (107 KB)
KBÚ PAGEL FE20 Karty bezpečnostných údajov pre nivelačný poter PAGEL FE20 (107 KB)
KBÚ PAGEL RB50 Karty bezpečnostných údajov pre sanačný betón na letiská PAGEL RB50 (107 KB)
KBÚ PAGEL V1 HF Karty bezpečnostných údajov pre vysokopevnostnú zálievku PAGEL V1 HF (107 KB)
KBÚ PAGEL V1/10 Karty bezpečnostných údajov pre nezmraštivo expanzívne zálievkové hmoty PAGEL V1/10 (103 KB)
KBÚ PAGEL V1/160 Karty bezpečnostných údajov pre nezmraštivo expanzívne zálievkové hmoty PAGEL V1/160 (103 KB)
KBÚ PAGEL MH80 Karty bezpečnostných údajov pre opravnú maltu PAGEL MH80 (103 KB)
KBÚ PAGEL VS-P Karty bezpečnostných údajov pre tixotropnú plastmaltu PAGEL VS-P (103 KB)
KBÚ PAGEL V80C45 Karty bezpečnostných údajov pre nezmraštivý a expanzívny zálievkový betón V80C45 (103 KB)
KBÚ PAGEL V160C45 Karty bezpečnostných údajov pre nezmraštivý a expanzívny zálievkový betón V160C45 (103 KB)
KBÚ PAGEL R20 Karty bezpečnostných údajov pre rýchlotuhnúcu opravnú maltu PAGEL R20 (103 KB)
KBÚ PAGEL V2 Karty bezpečnostných údajov pre rýchlu zálievkovú hmotu PAGEL V2 (103 KB)
KBÚ PAGEL VB-P10 Karty bezpečnostných údajov pre bleskovú plastickú zálievku PAGEL VB-P10 (103 KB)
KBÚ PAGEL VB Karty bezpečnostných údajov pre bleskové zálievky PAGEL VB (103 KB)

Epoxidové a polyuretánové zmesi

Názov súboru Charakteristika súboru  
KBÚ GREMMLER GI 110 A Karta bezpečnostných údajov pre epoxidový štandardný podkladový náter GI 110 A (127 KB)
KBÚ GREMMLER GI 110 B Karta bezpečnostných údajov pre epoxidový štandardný podkladový náter GI 110 B (139 KB)
KBÚ GREMMLER GI 115 A Karta bezpečnostných údajov pre epoxidový špeciálny podkladový náter GI 115 A (135 KB)
KBÚ GREMMLER GI 115 B Karta bezpečnostných údajov pre epoxidový špeciálny podkladový náter GI 115 B (144 KB)
KBÚ GREMMLER GI 120 A Karta bezpečnostných údajov pre epoxidovú samonivelačnú stierku GI 120 zložka A (138 KB)
KBÚ GREMMLER GI 120 B Karta bezpečnostných údajov pre epoxidovú samonivelačnú stierku GI 120 zložka B (141 KB)
KBÚ GREMMLER GI 122 A Karta bezpečnostných údajov pre epoxidovú samonivelačnú stierku GI 122 - A (127 KB)
KBÚ GREMMLER GI 122 B Karta bezpečnostných údajov pre epoxidovú samonivelačnú stierku GI 122 - B (132 KB)
KBÚ GREMMLER GI 137 A Karta bezpečnostných údajov pre epoxidový náter GI 137 - A (132 KB)
KBÚ GREMMLER GI 137 B Karta bezpečnostných údajov pre epoxidový náter GI 137 - B (122 KB)
KBÚ GREMMLER Grepox SL D Karta bezpečnostných údajov pre plnivo do syntetických živíc, Grepox SL D (110 KB)
KBÚ GREMMLER Quarzsa0,1 - 0,4 mm Karta bezpečnostných údajov pre plnivo do syntetických živíc, Quarzsand 0,1-0,4 mm (85 KB)
KBÚ GREMMLER GI 196 A Karta bezpečnostných údajov pre vysokopevnostnú zálievkovú maltu na báze epoxidovej živice GI 196 A (129 KB)
KBÚ GREMMLER GI 196 B Karta bezpečnostných údajov pre vysokopevnostnú zálievkovú maltu na báze epoxidovej živice GI 196 B (159 KB)
KBÚ GREMMLER GI 237 A Karta bezpečnostných údajov pre rýchlo-tuhnúci polyuretánový pečatiaci náter GI 237 A (123 KB)
KBÚ GREMMLER GI 237 B Karta bezpečnostných údajov pre rýchlo-tuhnúci polyuretánový pečatiaci náter GI 237 B (128 KB)
KBÚ GREMMLER GI 632 A Karta bezpečnostných údajov pre GI 632 A (129 KB)
KBÚ GREMMLER GI 632 B Karta bezpečnostných údajov pre GI 632 B (136 KB)

Konštrukčné tepelno-izolačné dosky

Názov súboru Charakteristika súboru  
KBÚ KERDYN GREEN Karta bezpečnostných údajov pre konštrukčnú dosku KERDYN GREEN (427 KB)
KBÚ PHONOTHERM Karta bezpečnostných údajov pre konštrukčnú dosku PHONOTHERM (96 KB)

Kotviaca technika

Názov súboru Charakteristika súboru  
KBÚ MKT VMU plus Karta bezpečnostných údajov pre chemickú kotvu MKT VMU plus (231 KB)

Montážne systémy pre okná, dvere a fasády

Názov súboru Charakteristika súboru  
KBÚ ISO-TOP WINFRAMER TYP 3 Karta bezpečnostných údajov pre systém predsadenej montáze ISO-TOP WINFRAMER TYP 3 (140 KB)

Pásky a fólie

Názov súboru Charakteristika súboru  
KBÚ ISO-CONNECT INSIDE CX Karta bezpečnostných údajov pre okennú pásku ISO-CONNECT INSIDE CX (84 KB)
KBÚ ISO-CONNECT OUTSIDE CX Karta bezpečnostných údajov pre okennú pásku ISO-CONNECT OUTSIDE CX (83 KB)
KBÚ ISO-CONNECT OUTSIDE FD Karta bezpečnostných údajov pre okennú pásku ISO-CONNECT OUTSIDE FD (85 KB)
KBÚ ISO-CONNECT INSIDE FD Karta bezpečnostných údajov pre okennú pásku ISO-CONNECT INSIDE FD (83 KB)
KBÚ ISO-CONNECT VARIO SD Karta bezpečnostných údajov pre okennú pásku ISO-CONNECT VARIO SD (82 KB)
KBÚ ISO-BLOCO ONE Karta bezpečnostných údajov pre multifunkčnú pásku ISO-BLOCO ONE (71 KB)
KBÚ ISO-BLOCO 600 Karta bezpečnostných údajov pre expanznú pásku ISO-BLOCO 600 (80 KB)
KBÚ ISO-FLAME F120 Karta bezpečnostných údajov pre expanznú pásku ISO-FLAME F120 (82 KB)
KBÚ ISO-CONNECT OUTSIDE XD Karta bezpečnostných údajov pre okenný fóliu ISO-CONNECT OUTSIDE XD (81 KB)
KBU LIQUIFOIL+ Karta bezpečnostných údajov pre tekutú fóliu LIQUIFOIL+ (169 KB)
KBÚ MULTI PRIMER v spreji Karta bezpečnostných údajov pre penetračný náter MULTI PRIMER v spreji (217 KB)
KBÚ ALLMEDIA IPA Karta bezpečnostných údajov pre čistič ALLMEDIA IPA (5,3 MB)
KBÚ ALLMEDIA MEK Karta bezpečnostných údajov pre čistič ALLMEDIA MEK (4,4 MB)
KBÚ ČISTIACE UTIERKY extra silné Karta bezpečnostných údajov pre extra silné ČISTIACE UTIERKY (531 KB)

Tmely a lepidlá

Názov súboru Charakteristika súboru  
KBÚ ALLMEDIA MEK Karta bezpečnostných údajov pre čistič ALLMEDIA MEK (4,4 MB)
KBÚ ČISTIACE UTIERKY extra silné Karta bezpečnostných údajov pre extra silné ČISTIACE UTIERKY (531 KB)
KBÚ ISO-TOP XP Karta bezpečnostných údajov pre lepidlo ISO-TOP XP (117 KB)
KBÚ ISPOCYANO Karta bezpečnostných údajov pre sekundové lepidlo ISPOCYANO (N/A)
KBÚ ISPOFLEX 12 Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánový tmel ISPOFLEX 12 (440 KB)
KBÚ ISPOFLEX 40FC Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánový lepiaci tmel ISPOFLEX 40 FC (440 KB)
KBÚ ISPOFLEX 50FC Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánový lepiaci tmel ISPOFLEX 50 FC (400 KB)
KBÚ ISPOFLEX 60 HV Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánový lepiaci tmel ISPOFLEX 60 HV (440 KB)
KBÚ ISPOHYBRID 20 Karta bezpečnostných údajov pre hyndridný tmel ISPOHYBRID 20 (341 KB)
KBÚ ISPOHYBRID 55 Karta bezpečnostných údajov pre hyndridný lepiaci tmel ISPOHYBRID 55 (341 KB)
KBÚ ISPOHYBRID 55 clear Karta bezpečnostných údajov pre hyndridný lepiaci tmel ISPOHYBRID 55 clear (318 KB)
KBÚ ISPOHYBRID 65 Karta bezpečnostných údajov pre hyndridný lepiaci tmel ISPOHYBRID 65 (341 KB)
KBÚ ISPOPRIMER 022 COMBO Karta bezpečnostných údajov pre penetračný náter ISPOPRIMER 022 COMBO (N/A)
KBÚ ISPOPUR 119 Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánové lepidlo ISPOPUR 119 (N/A)
KBÚ ISPOPUR RAPIDE FC Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánové lepidlo ISPOPUR RAPIDE FC (433 KB)
KBÚ MULTI PRIMER v plechovke Karta bezpečnostných údajov pre penetračný náter MULTI PRIMER v plechovke (136 KB)
KBÚ NEUTRAL Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel NEUTRAL (272 KB)
KBÚ NOVAPUR čistič 500 ml Karta bezpečnostných údajov pre čistič na polyuretánovú penu NOVAPUR (338 KB)
KBÚ NOVAPUR EPS_XPS PU lepidlo 750 ml Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánové lepidlo NOVAPUR EPS_XPS (383 KB)
KBÚ NOVAPUR 65 L nízkoexpanzná pena 880 ml Karta bezpečnostných údajov pre nízkoexpanznú penu NOVAPUR MEGA 65 L (383 KB)
KBÚ NOVAPUR nízkoexpanzná pena 750 ml Karta bezpečnostných údajov pre nízkoexpanznú penu NOVAPUR (383 KB)
KBÚ NOVAPUR montážna pena 750 ml Karta bezpečnostných údajov pre pištolovú montážnu polyuretánovú penu NOVAPUR (383 KB)
KBÚ NOVAPUR protipožiarna pena 750 ml Karta bezpečnostných údajov pre protipožiarnu polyuretánovú penu NOVAPUR (376 KB)
KBÚ NOVAPUR trubičková pena 750 ml Karta bezpečnostných údajov pre trubičkovú polyuretánovú penu NOVAPUR (373 KB)
KBÚ RIEDIDLO C Karta bezpečnostných údajov pre RIEDIDLO C (423 KB)
KBÚ TECHNICKÝ BENZÍN Karta bezpečnostných údajov pre TECHNICKÝ BENZÍN (300 KB)
KBÚ TFK NEW Karta bezpečnostných údajov pre kontaktné lepidlo TFK NEW (174 KB)
KBÚ TFS NEW Karta bezpečnostných údajov pre lepidlo TFS NEW (98 KB)
KBÚ TOLUÉN Karta bezpečnostných údajov pre TOLUÉN (395 KB)
KBÚ ISO-TOP ELASTIFLEX Karta bezpečnostných údajov pre pružnú polyuretánovú penu ISO TOP ELASTIFLEX (173 KB)
KBÚ INSTA-STIK Karta bezpečnostných údajov pre PU lepiacu penu INSTA-STIK (605 KB)
KBU DOWSIL 791 Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 791 (572 KB)
KBU DOWSIL 791T Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 791T (499 KB)
KBU DOWSIL 993 Karta bezpečnostných údajov pre silikónové lepidlo DOWSIL 993 (748 KB)
KBU DOWSIL 895 Karta bezpečnostných údajov pre lepidlo DOWSIL 895 (547 KB)
KBU DOWSIL 896 600ml Karta bezpečnostných údajov pre silikónové lepidlo DOWSIL 896 600ml (488 KB)
KBU DOWSIL 776 Karta bezpečnostných údajov pre silikónové lepidlo DOWSIL 776 (488 KB)
KBU MultiPrimer 550 Karta bezpečnostných údajov pre MultiPrimer 550 (1,2 MB)
KBU DOWSIL FS 700 Karta bezpečnostných údajov pre protipožiarny silikón DOWSIL FS 700 (491 KB)
KBU DOWSIL 799 Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 799 (499 KB)
KBÚ DOWSIL 796 Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 796 (572 KB)
KBÚ DOWSIL 785 Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 785 (563 KB)
KBÚ DOWSIL 781 Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 781 (560 KB)
KBÚ DOWSIL 813C Karta bezpečnostných údajov pre silikónový tmel DOWSIL 813C (517 KB)
KBÚ DOWSIL 881 Karta bezpečnostných údajov pre silikónové lepidlo DOWSIL 881 (543 KB)
KBÚ DOWSIL 817 Karta bezpečnostných údajov pre silikónové lepidlo DOWSIL 817 (489 KB)
KBÚ DOWSIL 1200 OS Karta bezpečnostných údajov pre penetračný náter DOWSIL PRIMER 1200 OS (422 KB)
KBÚ DOWSIL R40 Karta bezpečnostných údajov pre čistič DOWSIL R40 (566 KB)
KBÚ NOVAPUR pružná pena 750ml Karta bezpečnostných údajov pre pružná nízkorozťažná pena 750ml (349 KB)
KBÚ ISPOPRIMER RBT Karta bezpečnostných údajov pre primér na savé povrchy ISPOPRIMER RBT (N/A)
KBÚ ISPOCAN SPRAY 16 Karta bezpečnostných údajov pre primér a lepidlo ISPOCAN SPRAY 10 (N/A)
KBÚ ISPOFLEX 40 EL Karta bezpečnostných údajov pre polyuretánový lepiaci tmel ISPOFLEX 40 EL (1,2 MB)
KBÚ ISPOHYBRID 57 HT Karta bezpečnostných údajov pre hyndridné lepidlo ISPOHYBRID 57 HT (342 KB)
KBÚ TEKAPUR 2K Karta bezpečnostných údajov pre 2K pur penu TEKAPUR 2K (263 KB)
KBÚ TFS Karta bezpečnostných údajov pre lepidlo TFS (118 KB)
KBÚ AKRYL Karta bezpečnostných údajov pre akrylový tmel AKRYL (182 KB)
KBÚ DOWSIL R41 Karty bezpečnostných údajov pre čistič a primer DOWSIL R41 (542 KB)
KBÚ DOWSIL 1203 3in1 Karty bezpečnostných údajov pre primer DOWSIL 1203 3in1 (363 KB)
KBÚ DOWSIL P Karty bezpečnostných údajov pre primer DOWSIL P (621 KB)
KBÚ TFS RAPID Karta bezpečnostných údajov pre lepidlo na okenné a fasádne fólie TFS Rapid (185 KB)
KBÚ SPRAY-KON MAX 500 ml Karta bezpečnostných údajov pre kontaktné lepidlo v spreji SPRAY-KON MAX 500 ml (404 KB)
KBÚ ISO-TOP BLUE PRIMER Karta bezpečnostných údajov pre náter PRIMER ISO-TOP BLUE 1000 ml (111 KB)
KBÚ ISO-TOP FLEXKLEBER WF Karta bezpečnostných údajov pre lepidlo ISO-TOP FLEXKLEBER WF 600 ml (92 KB)
KBÚ NOVAPUR nízkorozťažná PU pena ZIMNÁ 750ml Karta bezpečnostných údajov pre nízkorozťažnú zimnú PU penu NOVAPUR (496 KB)
KBÚ MS UNI Karta bezpečnostných údajov pre lepiaci a tesniaci tmel MS UNI 600ml (1,3 MB)
KBU DOWSIL 896 310ml Karta bezpečnostných údajov pre silikónové lepidlo DOWSIL 896 310ml (488 KB)
Plusy:
Maximalna spokojnost vo vsetkom
Plusy:
Obchod prebehol veľmi rýchlo
Odporúčanie:
Spm maximálne spokojný
Plusy:
Na druhý deň som mal tovar doma