5 overených tipov, ktoré predĺžia životnosť Vašej magnetky

Na čo naozaj myslieť pri vŕtaní magnetickými vŕtačkami?

#1: Čistý a rovný povrch pri vŕtaní

Nerovnomerný povrch a nahromadené nečistoty zabraňujú tomu, aby magnet dosiahol optimálny výkon. Správne uchytenie materiálu ovplyvňuje životnosť stroja a vrtákov.

#2: Musím používať chladiacu kvapalinu?

Nemusíte. ALE - tým svoju vŕtačku zničíte skôr ako sa nazdáte. Používanie chladiacej kvapaliny pri každom vŕtaní zvyšuje životnosť stroja aj vrtákov. Chladiacu kvapalinu používajte pri vŕtaní smerom dole, smerom hore použite rezací olej.

#3: Správny posuvný pomer

Pri vŕtaní zvoľte správny tlak na páku tak, aby sa zachovali otáčky motora. Pri znížení otáčok môže dôjsť k spáleniu motora. Dodržiavajte odporúčané otáčky motora na daný priemer vrtáku.

#4: Ostrý vrták so správnym priemerom

Jadrové vrtáky vyvŕtajú otvor s použitím menšej sily a času ako obyčajné vrtáky. Otvor je čistý a pripravený na ďalšie spracovanie. Tupé vrtáky vyžadujú vyšší tlak na materiál, čo spôsobuje rýchlejšie opotrebovanie stroja a dlhší čas vŕtania. Pre svoju prácu a stroj zvoľte správny priemer vrtáku.

#5: Udržiavanie magnetických vŕtačiek

Riaďte sa pokynmi v návode na používanie. Počas používania magnetky sa snažte vyhnúť kolísaniu napätia - neodporúčame používanie stroja pripojeného na agregát. Počas práce zabráňte vniknutiu hrubých nečistôt do motora. Pravidelné servisné prehliadky vám zabezpečia dlhú a pohodlnú prácu so strojom. Vŕtačku prenášajte v ochrannom obale.

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že môžeme o vás zhromažďovať informácie na rôzne účely vrátane: Funkcionality, Štatistiky a Marketingu