7 typických chýb pri miešaní a ako im predchádzať

Miešacie práce sú neoddeliteľnou súčasťou každodennej činnosti na stavenisku.

Miešacím prácam je dôležité venovať náležitú pozornosť a precíznosť, pretože používanie nesprávne namiešaných zmesí priamo prispieva k vzniku budúcich vád stavby a následným dodatočným nákladom. Ak sa vyhnete nasledovným siedmim chybám, ktoré sa pri miešaní vyskytujú najčastejšie, tak riziko vzniku nežiadúcich vád stavby bude minimálne.

#1: Používanie nesprávnych metiel alebo používanie jednej metly pre všetky zmesi

Používate jednu metlu pre miešanie rôznych materiálov? Ak áno, robíte chybu. Rôzne stavebné materiály majú rozdielne nároky na miešanie. Pri používaní nesprávnej metly sa môže stať, že materiál nebude homogénne premiešaný. Budú sa v ňom vyskytovať zhluky nerozmiešaných častíc (hrudy) alebo bubliny. Napr. samonivelačné zmesi vyžadujú špeciálnu miešaciu metlu s vysokými šmykovými silami, ako je typ Collomix KR. S použitím správnej metly zvýšite objem miešaného materiálu. V tomto videu vidíte ako výber metly ovplyvňuje smer miešania a výslednú konzistenciu:

#2: Príliš veľká alebo malá nádoba na miešanie

Správna veľkosť nádoby môže ovplyvniť výsledok miešania. Pri výbere nádoby by ste mali vziať do úvahy celkový miešaný objem. Ak si vyberiete príliš malú nádobu, zmes vám bude špliechať z nádoby von, čo môže viesť k stratám dôležitých súčastí miešanej zmesi. Tiež si tým znečisťujete pracovisko a okolité, možno už finálne povrchy. Správne zvolená nádoba je vtedy, ak je hladina miešanej zmesi 10 a viac cm pod jej okrajom a špirály metiel sú úplne ponorené.

#3: Nesprávna technológia – nevhodné miešacie nástroje

Mnohé stavebné materiály si vyžadujú špeciálne miešacie technológie a miešacie nástroje. Pred miešaním si dôkladne prečítajte návod na prípravu vášho materiálu.
Napríklad, ak miešate dvojzložkové reakčné živice len s použitím bežnej vŕtačky a štandardnej miešacej metly, môžete si spôsobiť značné škody. Znehodnotíte samotný materiál a jeho nevyhnutné odstraňovanie vás bude stáť veľa času a aj peňazí. Pri zle premiešaných reakčných živiciach sa vyskytujú trvalo lepkavé plochy, plochy s rôznymi odtieňmi, prípadne iné defekty. Ideálne je obe zložky predmiešať v oddelených nádobách a až potom ich zmiešať spolu. Ak do zmesi pridávate piesok, mali by ste použiť špeciálne miešadlo s núteným obehom alebo dvojvrtuľové ručné miešadlo. Collomix má perfektnú pomôcku pre vhodný výber metly - ľahko sa zorientujete podľa značky a názvu konkrétneho materiálu:
www.mixingatlas.com

#4: Nesprávny smer miešania

Správny smer miešania je veľmi dôležitý pre dosiahnutie dokonalého výsledku. Predtým, než začnete miešať, mali by ste si preveriť, či sa materiál mieša zhora dole alebo naopak. Nesprávne miešanie vám môže znehodnotiť miešaný materiál a znemožní prácu s ním (nanášanie, vrstvenie a pod.). Požadovaný smer miešania sa zabezpečí voľbou správnej metly.
Napríklad, ak miešate potery a malty s nesprávnym smerom miešania, môže sa stať, že  nerozmiešané časti zmesi sa budú usadzovať na okrajoch nádoby. Ak použijete nesprávnu metlu a smer miešania, vaše miešanie bude namáhavejšie a výsledný materiál nemusí byť vhodný na ďalšiu prácu.

#5: Príliš krátka doba miešania / nevymiešaný materiál

Miešať pod časovým stresom nie je dobrý nápad. Chyby pri miešaní môžu ohroziť kvalitu výsledného produktu. Ak bude doba alebo intenzita miešania príliš krátka, nemôže byť zaručená homogenita všetkých zložiek. Vady na rýchlo pripravovaných zmesiach nenechajú na seba dlho čakať. Najčastejšie to býva nedostatočná priľnavosť, ktorá spôsobí oddeľovanie, odpadávanie vrstiev, tvorba trhlín a pod.

#6: Veľmi zašpinené miešacie metly

A teraz ruku na srdce. Ako často čistíte miešacie metly? Pravidelne po každej práci? – ak je vaša odpoveď nie, mali by ste to robiť v budúcnosti častejšie. Suché zvyšky materiálu sa môžu dostať do nového materiálu a znížiť jeho kvalitu. V horšom prípade môžu odpadávajúce usadeniny z metiel úplne znehodnotiť miešanú zmes. Metly, ktoré sa pravidelne nečistia sa rýchlejšie opotrebovávajú a je nutné ich častejšie meniť. Takisto dochádza k nadmernému zaťaženiu miešadla v dôsledku nevyváženej metly so zvyškami starej malty.

#7: Miešadlo s nedostatočnou rýchlosťou

Je veľmi dôležité vybrať si správnu rýchlosť miešania. Niektoré materiály si vyžadujú vysokú rýchlosť miešania, iné zas opačne – nízku rýchlosť. Riaďte sa odporúčaniami výrobcov miešaných zmesí. Niektoré materiály sa vysokými rýchlosťami miešania veľmi prevzdušnia a potom sa na ich povrchoch vytvárajú kráteriky po unikajúcom vzduchu. Takéto javy sú pri finálnych povrchoch nežiaduce. Ak je rýchlosť príliš nízka, zložky miešaného materiálu (tekuté & práškové) nebudú dokonale zmiešané a kvalita výsledného diela je neistá.

Rozpoznajte chyby pri miešaní a vyvarujte sa im - ušetrite čas aj peniaze na každom stavenisku.

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že môžeme o vás zhromažďovať informácie na rôzne účely vrátane: Funkcionality, Štatistiky a Marketingu