Výber správnej miešacej metly - alfa a omega miešania

Voľba správnej metly má zásadný vplyv na kvalitu premiešania

#1: Typ a veľkosť miešacej metly

Iba so správnym miešacím účinkom, správnym typom a veľkosťou miešacej metly a so správnym pohonom môžete dosiahnuť dokonalý výsledok. Perfektne zmiešaný materiál sa dá ľahšie spracovať a môže plne ukázať svoje technické vlastnosti.

#2: Viskozita materiálu a smer miešania

Miešací účinok zospodu nahor ↑

Materiál je vo vedre posúvaný zdola nahor a prúdi po boku opäť smerom dole. Uľahčuje miešanie hustých a vysoko naplnených materiálov, ako sú malty, betón, omietky, poter, materiály z piesku a štrku. Miešacia metla sa zaborí ľahko do materiálu.

Miešací účinok zhora nadol ↓

Materiál je pritlačený zhora nadol. Ideálny pre tekuté a ľahké materiály, pretože zabraňuje striekaniu a zabraňuje tvorbe hrudiek. Optimálne pre farby, disperzie, tekuté nátery, tesniace hmoty alebo mäkké výrobky na báze sadry.

Paralelný účinok miešania →

Tu dochádza v strede k turbulencii materiálu so silným nasávacím účinkom. Vysoké šmykové sily miešadla pôsobia proti tvorbe hrudiek. Ideálne pre mäkké plastické a krémové výrobky, ako sú lepidlá na obkladačky, jemná stierky, súdržné náterové tmely, lepiace a spevňujúce malty.

Collomix má perfektnú pomôcku pre vhodný výber metly - ľahko sa zorientujete podľa značky a názvu konkrétneho materiálu: www.mixingatlas.com

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že môžeme o vás zhromažďovať informácie na rôzne účely vrátane: Funkcionality, Štatistiky a Marketingu