Školenia na prácu s diizokyanátmi

V auguste 2020 Európska únia schválila nové nariadenie REACH o používaní výrobkov obsahujúcich viac ako 0,1 % monomérnych diizokyanátov. Tieto nové pravidlá sa vzťahujú na výrobky, ako sú polyuretánové lepidlá, tmely, nátery alebo spreje, ktoré sa používajú v priemyselnej výrobe a stavebníctve.

POVINNOSŤ VYPLÝVAJÚCA Z NARIADENIA EÚ

Od 24. augusta 2023 musia všetci profesionáli a priemyselní používatelia pred použitím týchto výrobkov absolvovať školenie. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť odbornú prípravu pre:

  • všetkých zamestnancov, ktorí sú pri práci exponovaní diizokyanátom (ak koncentrácia diizokyanátov jednotlivo a spolu je 0,1 hm. % alebo viac)
  • vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností
  • fyzické osoby – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a sú pri práci exponované diizokyanátom

POKYNY K ABSOLVOVANIU ŠKOLENIA

Vzhľadom na vyššie spomenuté, dovoľujeme si Vás pozvať na Školenie (online formou) na prácu s diizokyanátmi, ktoré je potrebné absolvovať formou e-learningu.

Školenie je potrebné absolvovať do 24. 8. 2023, kedy príde do platnosti zákon.

Kódy na bezplatné absolvovanie školenia : FEICA_21_G, FEICA_21_N12

Po zaregistrovaní sa na kurz, Vám bude pridelený kurz. Pre Našich zákazníkov (Vás) sú určené školenia: 048, 049, 050  - vyberte si prosím vhodné školenie podľa druhu práce.

 
REGISTRÁCIA NA ONLINE ŠKOLENIE
Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že môžeme o vás zhromažďovať informácie na rôzne účely vrátane: Funkcionality, Štatistiky a Marketingu