Zelstar

Veľkopestovateľ uhoriek v modernom fóliovníku s dvojitou nafukovacou fóliou na rozlohe 2 hektáre, za účelom zefektívnenia svojej produkcie, zavádza automatizovaný zvoz úrody. Z tohto dôvodu bolo nutné zrekonštruovať a výškovo prispôsobiť distribučné betónové chodníky novým podmienkam. Po obhliadke chodníkov a zistení požadovaných vlastností pre ich budúce využívanie, bolo navrhnuté zloženie vrstiev a postup ich položenia. Po prebrúsení a odprašnení betónových povrchov boli poopravované dilatačné škáry a trhliny, následne bol nanesený adhézny mostík GREMMLER GI 115 s pieskovým vsypom frakcie 0,8 – 1,2 mm. Na takto pripravený adhézny mostík bol nanesený nivelačný poter PAGEL FE20 a povrch sa finálne upravil epoxidovým náterom GREMMLER GI 137. Plocha chodníkov bola 2 000 m2.
Stavba:
  • Rekonštrukcia distribučných chodníkov na zvoz úrody
Miesto:
  • Zemné, Nové Zámky
Realizácia:
  • 2020
Zhotoviteľ:
  • ZELSTAR s.r.o.
Nosná dodávka ALLMEDIA:
  • PAGEL FE20 nivelačný poter
  • GREMMLER GI 115
  • Epoxidový náter GREMMLER GI 137
Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že môžeme o vás zhromažďovať informácie na rôzne účely vrátane: Funkcionality, Štatistiky a Marketingu