Sklad 7

Osadzovanie, kotvenie a podlievanie atikových prefabrikátov na streche objektu Sklad č. 7, ktorý je súčasťou Bratislavského prístavu na nábreží Dunaja a je zaradený medzi slovenské národné kultúrne pamiatky ako technická pamiatka. Kotvilo sa chemickým injektážnym systémom MKT VMH do betónových konštrukcií neznámych pevnostných tried, preto bolo predpísaných 20 odtrhových skúšok kotiev. Predpísaná ťahová sila na jednu kotvu bola stanovená na 80 kN. Po osadení a prikotvení atikových prefabrikátov, boli tieto celoplošne podliate hmotou Pagel V1/10.
Stavba:
  • SKLAD 7
Miesto:
  • Bratislava
Realizácia:
  • 2020
Zhotoviteľ:
  • STABIL, spol. s r.o.
Nosná dodávka ALLMEDIA:
  • Zálievková malta Pagel V1/10
  • Chemická kotviaca zmes MKT VMH
  • Kotviace tyče M20 8.8
Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že môžeme o vás zhromažďovať informácie na rôzne účely vrátane: Funkcionality, Štatistiky a Marketingu