Cementáreň Cemmac

V cementárni spoločnosti CEMMAC sme spevňovali základy technologických zariadení surovinovej mlynice, v ktorej sa pripravujú zložky pre výrobu cementu. Na veľkoobjemové podlievanie motora, prevodovky a pastorka bol použitý zálievkový betón PAGEL V1/160 a na hlbinné kotvenie boli použité závitové tyče 8.8 M30 x 2000 mm v kombinácií s kotviacou maltou PAGEL E1. Zhotovovanie vrchnej časti základu v hrúbke viac ako 300 mm bolo robené kontinuálne, zálievkovým betónom PAGEL V1/160, pripravovanom v miešačke s núteným obehom COLLOMIX TMX 1000.
Stavba:
  • Cementáreň Cemmac
Miesto:
  • Horné Sŕnie
Realizácia:
  • 2022
Zhotoviteľ:
  • STACON s.r.o.
Projektant:
  • PIO Keramoprojekt, a.s., Trenčín
Nosná dodávka ALLMEDIA:
  • PAGEL V1 zálievková malta V1/160 100-400mm
  • PAGEL E1 kotviaca malta tekutá
  • Automatické miešadlo COLLOMATIC TMX 1000
  • Závitová tyč M30x2000mm DIN 975 8.8 Zn
Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že môžeme o vás zhromažďovať informácie na rôzne účely vrátane: Funkcionality, Štatistiky a Marketingu