Transpetrol

Na tejto stavbe sme kotvili čerpadlá ropy v odseparovaných základoch pomocou pevnostných závitových tyčí DIN 975 M36 8.8 a zálievkovej malty PAGEL V1/10. Závitové tyče boli vložené do oceľových drážkovaných tubusov DN 130, ktoré boli zakomponované do armokošov a zaliate betónom PAGEL C30/37. Po vycentrovaní tyčí boli tieto zaliate nezmraštivo expanzívnou maltou PAGEL V1/10. Po osadení čerpadiel, po ich vyvážení a vycentrovaní, boli celoplošne podliate maltou PAGEL V1/10.
Stavba:
  • TRANSPETROL - Šahy
Miesto:
  • Šahy - Tupá
Realizácia:
  • 2018
Nosná dodávka ALLMEDIA:
  • PAGEL V1 zálievková malta V1/10 5-30mm
  • Závitová tyč 1m DIN975 8.8 Zn M36
Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že môžeme o vás zhromažďovať informácie na rôzne účely vrátane: Funkcionality, Štatistiky a Marketingu