Unimed Pharma

Slovenská farmaceutická spoločnosť UNIMED PHARMA, spol. s r.o., sústrediaca sa na vývoj a výrobu generických oftalmologických produktov, vybudovala svoje nové kancelárske, vývojové aj výrobné kapacity, ktoré sa rozprestierajú v bývalom areáli AB Kozmetika (predtým Palma Kozmetika ako konglomerát bratislavského podniku Palma). Dodávali sme tam produkty ako napr. lepidlá, kotvy, alebo spojovací materiál, určené na montáž okien a fasád.

Čítajte viac
Unimed Pharma

Fabrika Porsche

Na stavbe výrobnej haly, konkrétne centra automatizácie a robotizácie automobilovej výroby a vývoj technológií pre výrobu batériových modulov nemeckej spoločnosti Porsche v Hornej Strede pri Novom Meste nad Váhom sme sa podieľali pri výstavbe fasády kotviacou technikou, ale aj pri výstavbe okien a to okennými páskami a fóliami, ale tiež tmelmi, lepidlami a penami.

Čítajte viac
Fabrika Porsche

Priemyselná hala

Na stavbe oceľovej, montovanej a oblúkovej hale v českej obci Zdiby sme sa podielali našimi tesniacimi a expanznými páskami, s ktorými sme funkčne riešili všetky dilatačné špáry a netesnosti tak, aby bol hala čo najlepšie zaizolovaná voči poveternostným vplyvom.

Čítajte viac
Priemyselná hala

Cementáreň Cemmac

V cementárni spoločnosti CEMMAC sme spevňovali základy technologických zariadení surovinovej mlynice, v ktorej sa pripravujú zložky pre výrobu cementu. Na veľkoobjemové podlievanie motora, prevodovky a pastorka bol použitý zálievkový betón PAGEL V1/160 a na hlbinné kotvenie boli použité závitové tyče 8.8 M30 x 2000 mm v kombinácií s kotviacou maltou PAGEL E1. Zhotovovanie vrchnej časti základu v hrúbke viac ako 300 mm bolo robené kontinuálne, zálievkovým betónom PAGEL V1/160, pripravovanom v miešačke s núteným obehom COLLOMIX TMX 1000.

Čítajte viac
Cementáreň Cemmac

Via Ferrata

Na tejto atypickej stavbe bola nosná dodávka hlavne kotviaci materiál, ale dodávané boli tiež rôzne typy vrtákov a takisto spojovací materiál. Na viacerých úsekoch lezeckých ciest vo Ferratovom svete boli nutné ťahové skúšky, ktorými naša kotviaca technika samozrejme prešla na výbornú :)

Čítajte viac
Via Ferrata

Zelstar

Veľkopestovateľ uhoriek v modernom fóliovníku s dvojitou nafukovacou fóliou na rozlohe 2 hektáre, za účelom zefektívnenia svojej produkcie, zavádza automatizovaný zvoz úrody. Z tohto dôvodu bolo nutné zrekonštruovať a výškovo prispôsobiť distribučné betónové chodníky novým podmienkam. Po obhliadke chodníkov a zistení požadovaných vlastností pre ich budúce využívanie, bolo navrhnuté zloženie vrstiev a postup ich položenia. Po prebrúsení a odprašnení betónových povrchov boli poopravované dilatačné škáry a trhliny, následne bol nanesený adhézny mostík GREMMLER GI 115 s pieskovým vsypom frakcie 0,8 – 1,2 mm. Na takto pripravený adhézny mostík bol nanesený nivelačný poter PAGEL FE20 a povrch sa finálne upravil epoxidovým náterom GREMMLER GI 137. Plocha chodníkov bola 2 000 m2.

Čítajte viac
Zelstar

Valtec

Na stavbu skladového areálu VALTEC sme dodávali materiály ako nezmraštivo expanzívne zálievkové hmoty, peny a lepenú prevetrávanú fasádu tvoril lepiaci ALLMEDIA Panel System s množstvom izolačných fólií a prípravkov.

Čítajte viac
Valtec

U.S. STEEL

Spevňovanie základu, kotvenie a podlievanie ohrievača vetra pre vysokú pec. Pagel V160C45 bol použitý na hrubú reprofiláciu a spevnenie kruhového základu pod ohrievačom a čiastočne aj na hĺbkové kotvenie obvodových kotviacich platní. Na vytvorenie kotviaceho lôžka a na dokotvenie oceľových platní bol použitý Pagel V80C45. Na opravu masívnej trhliny v jestvujúcej časti základu boli použité produkty Pagel E1F a E1SF. Po osadení a prikotvení ohrievača bolo jeho dno celoplošne podliate zálievkovou maltou Pagel V1/50.

Čítajte viac
U.S. STEEL

Mondi SCP

Na stavbe MONDI SCP sme sa podieľali na statickom vypĺňaní stykových škár panelov obvodového plášťa prefabrikovanej haly a zmonolitňovanie stykov prefabrikátov v mieste ich kotvenia pomocou malty PAGEL VS a trixotropnej plastmalty PAGEL VS-P.

Čítajte viac
Mondi SCP

Vežový vodojem

Stavba s vyhliadkovou plošinou. Neštandardná nasadzovacia fasáda s ohýbaným sklom. Prízemná stĺpikovo-priečková segmentová fasáda odklonená od zvislej roviny. Účelová stavba na odstránenie mangánu z vodovodnej siete Turnovska (ČR).

Čítajte viac
Vežový vodojem
Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že môžeme o vás zhromažďovať informácie na rôzne účely vrátane: Funkcionality, Štatistiky a Marketingu